صنعت مسگری ; صنعت فراموش شده دیروز

شنیدن واژه مس و مسگری، تداعی کننده شهر زنجان و بازار مسگران است و هنر فلزکاری از صنایع دستی معروف این استان به شمار می رود. مردم این دیار از قدیم الایام تا کنون از فلزات رنگین صنایع مختلفی می سازند که هر زنجانی حداقل یکی از دست ساخته های آن را در خانه خود دارد.

دیجی مس
ارسال دیدگاه